HANKINNAT JA OSTOTOIMINTA

 

Periaatteet:

Maataloustarvikkeet ja ostopalvelut hankitaan pääsääntöisesti kilpailuttamalla. Poikkeuksena ovat hankintahinnaltaan vähäiset erät. Määräävinä tekijöinä hinnan lisäksi on hintalaatusuhde ja toimitusvarmuus. Tavoitteena on häiriötön ja riskitön ostopanosten hankinta edulliseen hintaan ja pysyvien ja luotettavien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Huomioidaan myyjän myöntämät osto bonukset ja muut etuudet Hyväksyttävinä toimittajina pidämme alueellamme toimivia maatalouskauppoja, rautakauppoja ja sähkö- ja putkiliikkeitä sekä valtakunnallisesti tunnettuja maatalousalan toimijoita. Tarjouspyynnöistä vastaa Matti, ostoratkaisuihin osallistuvat molemmat yrittäjäpuolisot. Hinnaltaan ja saatavuudeltaan merkittävistä tuotteista tehdään kirjalliset sopimukset. jossa yksilöidään tuote mahdollisemman tarkasti. epäselvyydet pyritään estämään ennakkoon.

 

Rehut: 

 

Hankinnassa tulee seuraavat ehdot täyttyä. Valmistajan tulee olla ETT:n positiivilistalla. Valmistaja ja myyjäliike ovat kotimaisia (poikkeuksena jotkut erikoisrehut ja säilöntäaineet). Myyjän tulle pystyä toimittamaan tuotteet tilalle sovitussa ajassa. Täysrehujen hankinnassa käytetään pitkäaikaista, mielellään vuoden pituista sopimusta. Tarjoukset ja sopimusneuvottelut käydään ennen sisäruokintakauden alkua. Hinnat sovitaan suoraan rehunvalmistajan konsulentin kanssa. Hankitaan vain turvallisiksi ja varmatoimisiksi testattuja tai koettuja rehuja ja rehunsäilöntäaineita. Säilörehunsäilöntäaineissa käytetään ainoastaan valion neuvonnan hyväksymiä tuotteita.

 

Eläimet:

Hankitaan vain BVD- ja salmonellasta vapaita eläimiä Ostettavan eläimen jalostuksellinen arvo tulee olla hyvällä tasolla Emän tuotos ja odotusarvo ratkaisevat. Ostoeläimen tulee olla normaalisti kehittynyt ja terve. Eläimen rekisteröinti asiakirjat tulee olla kunnossa. ETT:n ohjeet eläinten ostoon

 

Lannoitteet:

Käytetään ainoastaan kotimaassa valmistettuja tuotteita. Hankinnat ajoitetaan syksyyn. Tarjoukset pyydetään vähintään kahdelta maatalouskaupalta. Siemenet hankitaan tunnetulta pakkaajalta tai maatalouskaupasta, jotta alkuperä voidaan selvittää.

 

Kasvinsuojeluaineet:

Hankitaan ainoastaan suomessa käyttöön hyväksyttyjä tuotteita. Tuotteen käyttöoikeuden voi tarkistaa Eviran ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.

 

Pesuaineet: 

 

      Hankitaan meijerin hyväksymiä tuotteita.

.

Koneet: 

Kiinnitetään huomiota tuotteiden laatuun ja jälleenmyyntiarvoon. Tuotteisiin tutustutaan ennen hankintaa, jolla pyritään välttämään käytännöntyöhön sopimattomien koneiden hankinta.

Ostojen valvonta:

 

Rehujen, lannoitteiden, koneiden ym. toimitusten yhteydessä varmistetaan, että toimitus vastaa tehtyä tilausta. Rahtikirjat tarkastetaan ja säilytetään. Rehujen ja kemikaalien ostot kirjataan taloushallinta laskelmaan, jolla tarkastetaan yksikköhinnat ja kulutus.

Etusivulle